ביקורת מסעדות: שישקו

בחר מסעדה:

בחר מקום:

בחר משתמש:

טקסט חופשי:
פרטי המסעדה באדיבות restdb.co.il
 
 • הר סיני 2, תל אביב 035606406
 •  
 • לינק לאתר
 •  

  ביקורות ודיווחים על "שישקו"

  +

  תאריך

  מסעדה/מקום

  משתמש

  קישור

  01/08/23

  שישקו (בר), תל אביב עכברוש העיר קרא בבלוג

  --> -->

   
   
  <type 'exceptions.AttributeError'>
  Python 2.7.5: /usr/bin/python
  Mon Mar 4 10:13:23 2024

  A problem occurred in a Python script. Here is the sequence of function calls leading up to the error, in the order they occurred.

   /home/thatsi7/public_html/cgi-bin/forum_list.py in ()
      412         entries += 1
      413         if (entries <= MAX_ENTRIES):
  =>  414             msgSeq = print_row(row, msgSeq)
      415 
      416 
  msgSeq = 1, print_row = <function print_row>, row = {'forum_sivug.msg_id': '1295940', 'forum_sivug.source': 'TMOUT', 'msg_body': '\xd7\x94\xd7\xa4\xd7\xa2\xd7\x9d \xd7\x94\xd7\x90\xd7\x97\xd7\xa8\xd7\x95\xd7\xa0\xd7\x94 \xd7\xa9\xd7\x91\xd7\x99\xd7\xa7\xd7\xa8\xd7\xaa\xd7\x99 \xd7\x91\xd7\xa9\xd7\x99\xd7\xa9\xd7...\xd7\xa9\xd7\x99 \xd7\x91\xd7\xa6\xd7\x94\xd7\xa8\xd7\x99\xd7\x99\xd7\x9d, \xd7\x91\xd7\x9e\xd7\x96\xd7\x92 \xd7\x90\xd7\x95\xd7\x95\xd7\x99\xd7\xa8 \xd7\xa9\xd7\x9e\xd7\xa9\xd7\x99', 'msg_id': '1295940', 'msg_link': 'https://timeout.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%a9%d7%a7%d7%95-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-2', 'msg_what': '\xd7\x96\xd7\x95 \xd7\x90\xd7\x97\xd7\xaa \xd7\x9e\xd7\x9e\xd7\xa0\xd7\x95\xd7\xaa \xd7\x94\xd7\xa7\xd7\x91\xd7\x91 \xd7\x94\xd7\x98\xd7\x95\xd7\x91\xd7\x95\xd7\xaa \xd7\x91\xd7.... \xd7\x9e\xd7\xa1\xd7\x91\xd7\x99\xd7\x91 \xd7\x94\xd7\x9b\xd7\x9c \xd7\xa9\xd7\x9e\xd7\x97 \xd7\x95\xd7\xa7\xd7\xa6\xd7\xaa \xd7\x99\xd7\xa7\xd7\xa8 \xd7\x9e\xd7\x93\xd7\x99', 'msg_when': None, 'msg_who': '\xd7\xa7\xd7\x95\xd7\x91\xd7\x99 \xd7\x91\xd7\x9c\xd7\x95\xd7\x9c\xd7\x95', 'rest': '\xd7\xa9\xd7\x99\xd7\xa9\xd7\xa7\xd7\x95 (\xd7\x91\xd7\xa8), \xd7\xaa\xd7\x9c \xd7\x90\xd7\x91\xd7\x99\xd7\x91', 'sorted': 1, ...}
   /home/thatsi7/public_html/cgi-bin/forum_list.py in print_row(row={'forum_sivug.msg_id': '1295940', 'forum_sivug.source': 'TMOUT', 'msg_body': '\xd7\x94\xd7\xa4\xd7\xa2\xd7\x9d \xd7\x94\xd7\x90\xd7\x97\xd7\xa8\xd7\x95\xd7\xa0\xd7\x94 \xd7\xa9\xd7\x91\xd7\x99\xd7\xa7\xd7\xa8\xd7\xaa\xd7\x99 \xd7\x91\xd7\xa9\xd7\x99\xd7\xa9\xd7...\xd7\xa9\xd7\x99 \xd7\x91\xd7\xa6\xd7\x94\xd7\xa8\xd7\x99\xd7\x99\xd7\x9d, \xd7\x91\xd7\x9e\xd7\x96\xd7\x92 \xd7\x90\xd7\x95\xd7\x95\xd7\x99\xd7\xa8 \xd7\xa9\xd7\x9e\xd7\xa9\xd7\x99', 'msg_id': '1295940', 'msg_link': 'https://timeout.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%a9%d7%a7%d7%95-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-2', 'msg_what': '\xd7\x96\xd7\x95 \xd7\x90\xd7\x97\xd7\xaa \xd7\x9e\xd7\x9e\xd7\xa0\xd7\x95\xd7\xaa \xd7\x94\xd7\xa7\xd7\x91\xd7\x91 \xd7\x94\xd7\x98\xd7\x95\xd7\x91\xd7\x95\xd7\xaa \xd7\x91\xd7.... \xd7\x9e\xd7\xa1\xd7\x91\xd7\x99\xd7\x91 \xd7\x94\xd7\x9b\xd7\x9c \xd7\xa9\xd7\x9e\xd7\x97 \xd7\x95\xd7\xa7\xd7\xa6\xd7\xaa \xd7\x99\xd7\xa7\xd7\xa8 \xd7\x9e\xd7\x93\xd7\x99', 'msg_when': None, 'msg_who': '\xd7\xa7\xd7\x95\xd7\x91\xd7\x99 \xd7\x91\xd7\x9c\xd7\x95\xd7\x9c\xd7\x95', 'rest': '\xd7\xa9\xd7\x99\xd7\xa9\xd7\xa7\xd7\x95 (\xd7\x91\xd7\xa8), \xd7\xaa\xd7\x9c \xd7\x90\xd7\x91\xd7\x99\xd7\x91', 'sorted': 1, ...}, msgSeq=2)
      143     print '<td class=reg align=center><p><a href="javascript:open_msg(%s)"><img width=16 src=http://pix.iemoji.com/images/emoji/apple/ios-9/256/heavy-plus-sign.png></a>' % msgSeq
      144 
  =>  145     parts = row['msg_when'].date().isoformat().split("-")
      146     msg_link = row['msg_link']
      147     if (row['source'] == "TPZ551"):
  global parts = ['\xd7\x9e\xd7\x90\xd7\x9e\xd7\x95', '\xd7\x90\xd7\x99\xd7\x9c\xd7\xaa'], row = {'forum_sivug.msg_id': '1295940', 'forum_sivug.source': 'TMOUT', 'msg_body': '\xd7\x94\xd7\xa4\xd7\xa2\xd7\x9d \xd7\x94\xd7\x90\xd7\x97\xd7\xa8\xd7\x95\xd7\xa0\xd7\x94 \xd7\xa9\xd7\x91\xd7\x99\xd7\xa7\xd7\xa8\xd7\xaa\xd7\x99 \xd7\x91\xd7\xa9\xd7\x99\xd7\xa9\xd7...\xd7\xa9\xd7\x99 \xd7\x91\xd7\xa6\xd7\x94\xd7\xa8\xd7\x99\xd7\x99\xd7\x9d, \xd7\x91\xd7\x9e\xd7\x96\xd7\x92 \xd7\x90\xd7\x95\xd7\x95\xd7\x99\xd7\xa8 \xd7\xa9\xd7\x9e\xd7\xa9\xd7\x99', 'msg_id': '1295940', 'msg_link': 'https://timeout.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%a9%d7%a7%d7%95-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-2', 'msg_what': '\xd7\x96\xd7\x95 \xd7\x90\xd7\x97\xd7\xaa \xd7\x9e\xd7\x9e\xd7\xa0\xd7\x95\xd7\xaa \xd7\x94\xd7\xa7\xd7\x91\xd7\x91 \xd7\x94\xd7\x98\xd7\x95\xd7\x91\xd7\x95\xd7\xaa \xd7\x91\xd7.... \xd7\x9e\xd7\xa1\xd7\x91\xd7\x99\xd7\x91 \xd7\x94\xd7\x9b\xd7\x9c \xd7\xa9\xd7\x9e\xd7\x97 \xd7\x95\xd7\xa7\xd7\xa6\xd7\xaa \xd7\x99\xd7\xa7\xd7\xa8 \xd7\x9e\xd7\x93\xd7\x99', 'msg_when': None, 'msg_who': '\xd7\xa7\xd7\x95\xd7\x91\xd7\x99 \xd7\x91\xd7\x9c\xd7\x95\xd7\x9c\xd7\x95', 'rest': '\xd7\xa9\xd7\x99\xd7\xa9\xd7\xa7\xd7\x95 (\xd7\x91\xd7\xa8), \xd7\xaa\xd7\x9c \xd7\x90\xd7\x91\xd7\x99\xd7\x91', 'sorted': 1, ...}, ].date undefined

  <type 'exceptions.AttributeError'>: 'NoneType' object has no attribute 'date'
        args = ("'NoneType' object has no attribute 'date'",)
        message = "'NoneType' object has no attribute 'date'"