ביקורת מסעדות: עודד קרמר

בחר מסעדה:

בחר מקום:

בחר משתמש:

טקסט חופשי:

ביקורות ודיווחים של "עודד קרמר"

+

תאריך

מסעדה/מקום

משתמש

קישור

19/07/23

פרא, תל אביב עודד קרמר קרא בטיים אאוט

12/07/23

לה סיטה, תל אביב עודד קרמר קרא בטיים אאוט

05/07/23

ביינה, תל אביב עודד קרמר קרא בטיים אאוט

28/06/23

תאילנדית בהר סיני, תל אביב עודד קרמר קרא בטיים אאוט

22/06/23

גן השקמים, תל אביב עודד קרמר קרא בטיים אאוט

31/05/23

גוסטו, תל אביב עודד קרמר קרא בטיים אאוט

24/05/23

לימוזין, רמת ישי עודד קרמר קרא בטיים אאוט

17/05/23

אל וסינו, תל אביב עודד קרמר קרא בטיים אאוט

10/05/23

אואזיס, תל אביב עודד קרמר קרא בטיים אאוט

03/05/23

ארטל פורמל, תל אביב עודד קרמר קרא בטיים אאוט

27/04/23

אמש, תל אביב עודד קרמר קרא בטיים אאוט

19/04/23

אוקינאווה, תל אביב עודד קרמר קרא בטיים אאוט

13/04/23

קפה מרטיני, תל אביב עודד קרמר קרא בטיים אאוט

04/04/23

לה מעלה, תל אביב עודד קרמר קרא בטיים אאוט

29/03/23

R48, תל אביב עודד קרמר קרא בטיים אאוט

22/03/23

L’Époque, תל אביב עודד קרמר קרא בטיים אאוט

15/03/23

יפו תל אביב, תל אביב עודד קרמר קרא בטיים אאוט

08/03/23

קאב קם, תל אביב עודד קרמר קרא בטיים אאוט

01/03/23

מסה, תל אביב עודד קרמר קרא בטיים אאוט

22/02/23

ק-פה האנוי, תל אביב עודד קרמר קרא בטיים אאוט

15/02/23

ויקי כריסטינה, תל אביב עודד קרמר קרא בטיים אאוט

01/02/23

מנא (Mena), תל אביב עודד קרמר קרא בטיים אאוט

25/01/23

קפה אירופה, תל אביב עודד קרמר קרא בטיים אאוט

18/01/23

וויסקי בר מוזיאון (בר), תל אביב עודד קרמר קרא בטיים אאוט

11/01/23

בונג'ורנו, תל אביב עודד קרמר קרא בטיים אאוט

04/01/23

צרפת, פריז עודד קרמר קרא בטיים אאוט

--> -->

 
 
<type 'exceptions.AttributeError'>
Python 2.7.5: /usr/bin/python
Wed May 29 05:57:48 2024

A problem occurred in a Python script. Here is the sequence of function calls leading up to the error, in the order they occurred.

 /home/thatsi7/public_html/cgi-bin/forum_list.py in ()
    412         entries += 1
    413         if (entries <= MAX_ENTRIES):
=>  414             msgSeq = print_row(row, msgSeq)
    415 
    416 
msgSeq = 26, print_row = <function print_row>, row = {'forum_sivug.msg_id': '1299845', 'forum_sivug.source': 'TMOUT', 'msg_body': '40 \xd7\x93\xd7\xa7\xd7\x95\xd7\xaa. \xd7\x96\xd7\x94 \xd7\x94\xd7\xa4\xd7\xa2\xd7\xa8 \xd7\x91\xd7\x99\xd7\x9f \xd7\x9b\xd7\x9e\xd7\x94 \xd7\x9e\xd7\x94\xd7\xa4\xd7...20 \xd7\x93\xd7\xa7\xd7\x95\xd7\xaa \xd7\x9b\xd7\xa9\xd7\x9e\xd7\xa8\xd7\x95\xd7\x91 \xd7\xaa\xd7\xa1\xd7\x9b\xd7\x95\xd7\x9c, \xd7\xa0\xd7\x91\xd7\x97\xd7\xaa\xd7\x99 "', 'msg_id': '1299845', 'msg_link': 'https://timeout.co.il/%d7%a4%d7%99%d7%a4%d7%98%d...%d7%90%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa', 'msg_what': '51 \xd7\xa1\xd7\x99\xd7\x91\xd7\x95\xd7\xaa \xd7\x9c\xd7\xa2\xd7\x96\xd7\x95\xd7\x91 \xd7\x9e\xd7\xa1\xd7\xa2\xd7\x93\xd7\x94: \xd7\x96\xd7\x90\xd7\xaa \xd7\x90\xd7\x97...\xd7\xa4\xd7\xa1\xd7\x98\xd7\x95\xd7\xaa \xd7\x94\xd7\x98\xd7\x95\xd7\x91\xd7\x95\xd7\xaa \xd7\x91\xd7\xa2\xd7\x99\xd7\xa8. \xd7\x9c\xd7\x90 \xd7\xa0\xd7\x97\xd7\x96\xd7\x95\xd7\xa8', 'msg_when': None, 'msg_who': '\xd7\xa2\xd7\x95\xd7\x93\xd7\x93 \xd7\xa7\xd7\xa8\xd7\x9e\xd7\xa8', 'rest': '\xd7\xa4\xd7\x99\xd7\xa4\xd7\x98\xd7\x99 \xd7\x90\xd7\xa0\xd7\x93 \xd7\x95\xd7\x95\xd7\x90\xd7\x9f, \xd7\xaa\xd7\x9c \xd7\x90\xd7\x91\xd7\x99\xd7\x91', 'sorted': 1, ...}
 /home/thatsi7/public_html/cgi-bin/forum_list.py in print_row(row={'forum_sivug.msg_id': '1299845', 'forum_sivug.source': 'TMOUT', 'msg_body': '40 \xd7\x93\xd7\xa7\xd7\x95\xd7\xaa. \xd7\x96\xd7\x94 \xd7\x94\xd7\xa4\xd7\xa2\xd7\xa8 \xd7\x91\xd7\x99\xd7\x9f \xd7\x9b\xd7\x9e\xd7\x94 \xd7\x9e\xd7\x94\xd7\xa4\xd7...20 \xd7\x93\xd7\xa7\xd7\x95\xd7\xaa \xd7\x9b\xd7\xa9\xd7\x9e\xd7\xa8\xd7\x95\xd7\x91 \xd7\xaa\xd7\xa1\xd7\x9b\xd7\x95\xd7\x9c, \xd7\xa0\xd7\x91\xd7\x97\xd7\xaa\xd7\x99 "', 'msg_id': '1299845', 'msg_link': 'https://timeout.co.il/%d7%a4%d7%99%d7%a4%d7%98%d...%d7%90%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa', 'msg_what': '51 \xd7\xa1\xd7\x99\xd7\x91\xd7\x95\xd7\xaa \xd7\x9c\xd7\xa2\xd7\x96\xd7\x95\xd7\x91 \xd7\x9e\xd7\xa1\xd7\xa2\xd7\x93\xd7\x94: \xd7\x96\xd7\x90\xd7\xaa \xd7\x90\xd7\x97...\xd7\xa4\xd7\xa1\xd7\x98\xd7\x95\xd7\xaa \xd7\x94\xd7\x98\xd7\x95\xd7\x91\xd7\x95\xd7\xaa \xd7\x91\xd7\xa2\xd7\x99\xd7\xa8. \xd7\x9c\xd7\x90 \xd7\xa0\xd7\x97\xd7\x96\xd7\x95\xd7\xa8', 'msg_when': None, 'msg_who': '\xd7\xa2\xd7\x95\xd7\x93\xd7\x93 \xd7\xa7\xd7\xa8\xd7\x9e\xd7\xa8', 'rest': '\xd7\xa4\xd7\x99\xd7\xa4\xd7\x98\xd7\x99 \xd7\x90\xd7\xa0\xd7\x93 \xd7\x95\xd7\x95\xd7\x90\xd7\x9f, \xd7\xaa\xd7\x9c \xd7\x90\xd7\x91\xd7\x99\xd7\x91', 'sorted': 1, ...}, msgSeq=27)
    143     print '<td class=reg align=center><p><a href="javascript:open_msg(%s)"><img width=16 src=http://pix.iemoji.com/images/emoji/apple/ios-9/256/heavy-plus-sign.png></a>' % msgSeq
    144 
=>  145     parts = row['msg_when'].date().isoformat().split("-")
    146     msg_link = row['msg_link']
    147     if (row['source'] == "TPZ551"):
global parts = ['Uma ', '\xd7\x96\xd7\x9b\xd7\xa8\xd7\x95\xd7\x9f \xd7\x99\xd7\xa2\xd7\xa7\xd7\x91'], row = {'forum_sivug.msg_id': '1299845', 'forum_sivug.source': 'TMOUT', 'msg_body': '40 \xd7\x93\xd7\xa7\xd7\x95\xd7\xaa. \xd7\x96\xd7\x94 \xd7\x94\xd7\xa4\xd7\xa2\xd7\xa8 \xd7\x91\xd7\x99\xd7\x9f \xd7\x9b\xd7\x9e\xd7\x94 \xd7\x9e\xd7\x94\xd7\xa4\xd7...20 \xd7\x93\xd7\xa7\xd7\x95\xd7\xaa \xd7\x9b\xd7\xa9\xd7\x9e\xd7\xa8\xd7\x95\xd7\x91 \xd7\xaa\xd7\xa1\xd7\x9b\xd7\x95\xd7\x9c, \xd7\xa0\xd7\x91\xd7\x97\xd7\xaa\xd7\x99 "', 'msg_id': '1299845', 'msg_link': 'https://timeout.co.il/%d7%a4%d7%99%d7%a4%d7%98%d...%d7%90%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa', 'msg_what': '51 \xd7\xa1\xd7\x99\xd7\x91\xd7\x95\xd7\xaa \xd7\x9c\xd7\xa2\xd7\x96\xd7\x95\xd7\x91 \xd7\x9e\xd7\xa1\xd7\xa2\xd7\x93\xd7\x94: \xd7\x96\xd7\x90\xd7\xaa \xd7\x90\xd7\x97...\xd7\xa4\xd7\xa1\xd7\x98\xd7\x95\xd7\xaa \xd7\x94\xd7\x98\xd7\x95\xd7\x91\xd7\x95\xd7\xaa \xd7\x91\xd7\xa2\xd7\x99\xd7\xa8. \xd7\x9c\xd7\x90 \xd7\xa0\xd7\x97\xd7\x96\xd7\x95\xd7\xa8', 'msg_when': None, 'msg_who': '\xd7\xa2\xd7\x95\xd7\x93\xd7\x93 \xd7\xa7\xd7\xa8\xd7\x9e\xd7\xa8', 'rest': '\xd7\xa4\xd7\x99\xd7\xa4\xd7\x98\xd7\x99 \xd7\x90\xd7\xa0\xd7\x93 \xd7\x95\xd7\x95\xd7\x90\xd7\x9f, \xd7\xaa\xd7\x9c \xd7\x90\xd7\x91\xd7\x99\xd7\x91', 'sorted': 1, ...}, ].date undefined

<type 'exceptions.AttributeError'>: 'NoneType' object has no attribute 'date'
      args = ("'NoneType' object has no attribute 'date'",)
      message = "'NoneType' object has no attribute 'date'"