ביקורת מסעדות: סנטי

בחר מסעדה:

בחר מקום:

בחר משתמש:

טקסט חופשי:

ביקורות ודיווחים על "סנטי"

+

תאריך

מסעדה/מקום

משתמש

קישור

17/02/24

סנטי (Santi), תל אביב Ori Patishi in פורום ביקורת מסעדות קרא בטעים לנו

11/01/24

סנטי (Santi), תל אביב יניב גרנות קרא בוואלה

30/12/23

סנטי (Santi), תל אביב Yuvi Yam קרא בבלוג

09/09/23

סנטי (Santi), תל אביב Gרר קרא בטעים לנו

15/07/23

סנטי (Santi), תל אביב אבנר מבקר קרא בבלוג

29/06/23

סנטי (Santi), תל אביב bob68 קרא בבלוג

01/06/23

סנטי (Santi), תל אביב אבי אפרתי קרא בוואלה

27/04/23

סנטי (Santi), תל אביב שגיא כהן קרא בהארץ

04/04/23

סנטי (Santi), תל אביב חיליק גורפינקל קרא בכלכליסט

--> -->

 
 
<type 'exceptions.AttributeError'>
Python 2.7.5: /usr/bin/python
Fri Jun 14 13:54:50 2024

A problem occurred in a Python script. Here is the sequence of function calls leading up to the error, in the order they occurred.

 /home/thatsi7/public_html/cgi-bin/forum_list.py in ()
    412         entries += 1
    413         if (entries <= MAX_ENTRIES):
=>  414             msgSeq = print_row(row, msgSeq)
    415 
    416 
msgSeq = 9, print_row = <function print_row>, row = {'forum_sivug.msg_id': '1299238', 'forum_sivug.source': 'TMOUT', 'msg_body': '\xd7\x9e\xd7\xa0\xd7\xaa \xd7\x94\xd7\x9c\xd7\x97\xd7\x9d \xd7\xa9\xd7\x9c "\xd7\xa1\xd7\xa0\xd7\x98\xd7\x99" \xd7\x94\xd7\x99\xd7\x90 \xd7\x90\xd7\x99\xd7\xa8\xd7\x95\xd7..., \xd7\xaa\xd7\x95\xd7\xa6\xd7\xa8\xd7\xaa \xd7\x91\xd7\x99\xd7\xaa, \xd7\xa9\xd7\x90\xd7\xa4\xd7\x99\xd7\x9c\xd7\x95 \xd7\x94\xd7\xa2\xd7\x95\xd7\x91\xd7\x93\xd7\x94 \xd7\xa9', 'msg_id': '1299238', 'msg_link': 'https://timeout.co.il/%d7%a1%d7%a0%d7%98%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa', 'msg_what': '\xd7\x90\xd7\x95\xd7\xa8\xd7\x92\xd7\x96\xd7\x9e\xd7\x94 \xd7\xa7\xd7\x95\xd7\x9c\xd7\x99\xd7\xa0\xd7\xa8\xd7\x99\xd7\xaa: \xd7\x9e\xd7\xa1\xd7\xa2\xd7\x93\xd7\x94 \xd7\xa9\xd7\x94...\xd7\xa3 \xd7\x91\xd7\x9c\xd7\xaa\xd7\x99 \xd7\xa0\xd7\x92\xd7\x9e\xd7\xa8 \xd7\xa9\xd7\x9c \xd7\x91\xd7\x99\xd7\xa1\xd7\x99\xd7\x9d \xd7\x9e\xd7\xa2\xd7\xa0\xd7\x92\xd7\x99\xd7\x9d', 'msg_when': None, 'msg_who': '\xd7\xa2\xd7\x95\xd7\x93\xd7\x93 \xd7\xa7\xd7\xa8\xd7\x9e\xd7\xa8', 'rest': '\xd7\xa1\xd7\xa0\xd7\x98\xd7\x99 (Santi), \xd7\xaa\xd7\x9c \xd7\x90\xd7\x91\xd7\x99\xd7\x91', 'sorted': 1, ...}
 /home/thatsi7/public_html/cgi-bin/forum_list.py in print_row(row={'forum_sivug.msg_id': '1299238', 'forum_sivug.source': 'TMOUT', 'msg_body': '\xd7\x9e\xd7\xa0\xd7\xaa \xd7\x94\xd7\x9c\xd7\x97\xd7\x9d \xd7\xa9\xd7\x9c "\xd7\xa1\xd7\xa0\xd7\x98\xd7\x99" \xd7\x94\xd7\x99\xd7\x90 \xd7\x90\xd7\x99\xd7\xa8\xd7\x95\xd7..., \xd7\xaa\xd7\x95\xd7\xa6\xd7\xa8\xd7\xaa \xd7\x91\xd7\x99\xd7\xaa, \xd7\xa9\xd7\x90\xd7\xa4\xd7\x99\xd7\x9c\xd7\x95 \xd7\x94\xd7\xa2\xd7\x95\xd7\x91\xd7\x93\xd7\x94 \xd7\xa9', 'msg_id': '1299238', 'msg_link': 'https://timeout.co.il/%d7%a1%d7%a0%d7%98%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa', 'msg_what': '\xd7\x90\xd7\x95\xd7\xa8\xd7\x92\xd7\x96\xd7\x9e\xd7\x94 \xd7\xa7\xd7\x95\xd7\x9c\xd7\x99\xd7\xa0\xd7\xa8\xd7\x99\xd7\xaa: \xd7\x9e\xd7\xa1\xd7\xa2\xd7\x93\xd7\x94 \xd7\xa9\xd7\x94...\xd7\xa3 \xd7\x91\xd7\x9c\xd7\xaa\xd7\x99 \xd7\xa0\xd7\x92\xd7\x9e\xd7\xa8 \xd7\xa9\xd7\x9c \xd7\x91\xd7\x99\xd7\xa1\xd7\x99\xd7\x9d \xd7\x9e\xd7\xa2\xd7\xa0\xd7\x92\xd7\x99\xd7\x9d', 'msg_when': None, 'msg_who': '\xd7\xa2\xd7\x95\xd7\x93\xd7\x93 \xd7\xa7\xd7\xa8\xd7\x9e\xd7\xa8', 'rest': '\xd7\xa1\xd7\xa0\xd7\x98\xd7\x99 (Santi), \xd7\xaa\xd7\x9c \xd7\x90\xd7\x91\xd7\x99\xd7\x91', 'sorted': 1, ...}, msgSeq=10)
    143     print '<td class=reg align=center><p><a href="javascript:open_msg(%s)"><img width=16 src=http://pix.iemoji.com/images/emoji/apple/ios-9/256/heavy-plus-sign.png></a>' % msgSeq
    144 
=>  145     parts = row['msg_when'].date().isoformat().split("-")
    146     msg_link = row['msg_link']
    147     if (row['source'] == "TPZ551"):
global parts = ['Uma ', '\xd7\x96\xd7\x9b\xd7\xa8\xd7\x95\xd7\x9f \xd7\x99\xd7\xa2\xd7\xa7\xd7\x91'], row = {'forum_sivug.msg_id': '1299238', 'forum_sivug.source': 'TMOUT', 'msg_body': '\xd7\x9e\xd7\xa0\xd7\xaa \xd7\x94\xd7\x9c\xd7\x97\xd7\x9d \xd7\xa9\xd7\x9c "\xd7\xa1\xd7\xa0\xd7\x98\xd7\x99" \xd7\x94\xd7\x99\xd7\x90 \xd7\x90\xd7\x99\xd7\xa8\xd7\x95\xd7..., \xd7\xaa\xd7\x95\xd7\xa6\xd7\xa8\xd7\xaa \xd7\x91\xd7\x99\xd7\xaa, \xd7\xa9\xd7\x90\xd7\xa4\xd7\x99\xd7\x9c\xd7\x95 \xd7\x94\xd7\xa2\xd7\x95\xd7\x91\xd7\x93\xd7\x94 \xd7\xa9', 'msg_id': '1299238', 'msg_link': 'https://timeout.co.il/%d7%a1%d7%a0%d7%98%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa', 'msg_what': '\xd7\x90\xd7\x95\xd7\xa8\xd7\x92\xd7\x96\xd7\x9e\xd7\x94 \xd7\xa7\xd7\x95\xd7\x9c\xd7\x99\xd7\xa0\xd7\xa8\xd7\x99\xd7\xaa: \xd7\x9e\xd7\xa1\xd7\xa2\xd7\x93\xd7\x94 \xd7\xa9\xd7\x94...\xd7\xa3 \xd7\x91\xd7\x9c\xd7\xaa\xd7\x99 \xd7\xa0\xd7\x92\xd7\x9e\xd7\xa8 \xd7\xa9\xd7\x9c \xd7\x91\xd7\x99\xd7\xa1\xd7\x99\xd7\x9d \xd7\x9e\xd7\xa2\xd7\xa0\xd7\x92\xd7\x99\xd7\x9d', 'msg_when': None, 'msg_who': '\xd7\xa2\xd7\x95\xd7\x93\xd7\x93 \xd7\xa7\xd7\xa8\xd7\x9e\xd7\xa8', 'rest': '\xd7\xa1\xd7\xa0\xd7\x98\xd7\x99 (Santi), \xd7\xaa\xd7\x9c \xd7\x90\xd7\x91\xd7\x99\xd7\x91', 'sorted': 1, ...}, ].date undefined

<type 'exceptions.AttributeError'>: 'NoneType' object has no attribute 'date'
      args = ("'NoneType' object has no attribute 'date'",)
      message = "'NoneType' object has no attribute 'date'"